Wednesday, June 27

Onweer

The weather forecast in Hong Kong is not that much better than the one from The Netherlands... Luckily the local weather forecast for this weekend looks promising.De weersverwachting van Hong Kong is niet veel beter dan die van Nederland. Gelukkig ziet de lokale weersverwachting voor het weekend veelbelovend uit.

Saturday, June 23

The good and the bad (news)

Well, this will be a log with some special highlights, including career news and money crisis! So what happened? Well, yesterday I had a talk with my boss Hans, and he announced me the amazing news that he would like to offer me a one year contract in Hong Kong after my graduation. There still need to be arranged some things, but I'm confirmed that the process is ongoing. :-)

In my total happiness I went home and lost my wallet on the minibus. My banking cards, insurance cards, Dutch Identity Card, apartment key card, octopus and 700HKD gone! Totally in panic I walked down the whole minibus route, but couldn't find the minibus (they're sometimes waiting at the end station). So I went straight to home and blocked my credit card. Bought with borrowed money (thanks for that Daniel!) a new key card. Then we went to the bus station to find there the minibus end station and explained my situation to the route manager. He noted everything down and we were ready to head off to Lan Kwai Fong for Patrick's and Ton's bday-party. Went after dinner to the Police station to fill in an form what took quite some time. So that's the bad news...

However, I'm so lucky that my bank accidentally sent me those double new banking cards to Hong Kong. Because I was able to enable that unused card that I still have within 30 minutes over phone and email. This was more than enough to restore my trust in my bank again. :-D

Dutch:

Nou, dit wordt een bericht met speciale hoogtepunten waaronder carrière nieuws en een geldcrisis! Dus, wat is er gebeurd? Nou, gisteren heb ik met mijn baas Hans gepraat, en hij kondigde het geweldige nieuws aan dat hij mij een jaarcontract wil aanbieden in Hong Kong voor na mijn afstuderen. Er moet nog steeds een paar dingen geregeld worden, maar het proces is in ieder geval op gang. :-)

In mijn gelukkigheid ben ik toen naar huis gegaan om in de minibus mijn portemonnee te verliezen. Mijn bankpassen, verzekeringspassen, Nederlandse Identiteitskaart, apartement card-key octopus en 700HKD, allemaal weg! Volledig in paniek ben ik toen de gehele minibusroute afgelopen, maar ik kon niet het eindstation vinden (waar ze soms nog even blijven wachten). Dus ik ben gelijk naar huis gegaan en heb mijn creditcard geblokkeerd. Toen heb ik een nieuwe key-card gekocht met geleend geld van Daniel (bedankt daarvoor!). Toen zijn we samen naar het busstation gegaan om daar het eindstation te vinden en de situatie uit te legen aan de minibus manager. Hij heeft toen alles opgeschreven en we waren gereed om naar Lan Kwai Fong te gaan om Patrick's en Ton's feestje te bezoeken. Daarna ben ik naar het Politiebureau gegaan om daar aangifte te doen en dat duurde even voordat ik daarmee klaar was. Dus dat is het slechte nieuws...

Gelukkig heeft mijn bank dubbele passetjes naar mij verstuurd in Hong Kong, waardoor ik deze binnen 30 minuten telefonisch en over e-mail kon activeren. Dit was voldoende om mijn vertrouwen in de bank te herstellen. :-D

Friday, June 22

Hieperdepiep... Hoeraaa!

Yes, today's a big day for Patrick since he's now official mature... Happy 21th birthday Patrick! :-)

Dutch:

Ja, vandaag is een grote dag voor Patrick, want hij is nu officieel volwassen geworden... Hartelijk gefeliciteerd met je 21ste verjaardag Patrick! :-)

Tuesday, June 12

Blog action: new videos online

Yes, there is lately more to read at this weblog. But what do you think about seeing some stuff? Well, good news for you. I finally found some time to upload videos.

I want to start with a video from our Hiking trip near Sai Wan Beach. There we took a sampan boat ride back home. Adrenaline rushing trough our veins!Of course I also uploaded the thunderstorm video. However my simple camera couldn't record the smaller lightning... So it actually looks kind of normal. But I can ensure you it was really there! I'm not seeing things you know... ;-)Dutch:

Ja, er is de laatste tijd een stuk meer te lezen op dit weblog. Maar wat dacht je hier van: je kunt nu ook wat zien! Ik heb namelijk eindelijk wat tijd gevonden om de video's die ik heb geschoten online te knallen.

Hierboven zie je als eerste de video van onze sampan bootrit naar nuit na onze Hike naar Sai Wan Beach. Adrenaline stromend door onze aderen!

Daaronder kun je de video zien die ik van het onweer heb geschoten. Jammergenoeg kan mijn simpel cameratje niet alle kleine flitsen opnemen, dus het ziet er nu vrij normaal uit. Maar ze waren er echt wel! Ik ga echt geen dingen zien hoor! ;-)

Visit from The Netherlands and good news

This week we have a visitor from The Netherlands, out colleague Peter. He is going to help to bring the project to Europe, so we're now also on the global tour... :-)

Besides an introduction to our work we also shown him some cool places here in Hong Kong. Yesterday we went with our other ICT colleague Roman to a dim-sum restaurant. Of course the coconut desert with frog flavour could not be skipped and Peter liked it as well... :-) After work it was time to grab some beers. Especially for me, since I kind of skipped my weekend. Patrick and Peter went first to Aqua Spirit in One Peking Road tower, with a great view over the HK skyline. I joined them later on at the Ned Kellies. We had a tipical chinese meal at a restaurant across the street and after that it was time to enjoy the music and some more beers at Ned Kellies. This night reminded me about the ones we had when we first arrived here because you probably won't do the same in The Netherlands on a monday evening. ;-)

Furthermore I got the good news that today I signed my official extension of the project here in HK until August 2nd. Now let's hope that there is also something for after my graduation in The Netherlands...

Patrick and Peter at dim-sum restaurant
Dutch:

Deze week hebben we bezoek vanuit Nederlands, onze collega Peter. Hij gaat ons helpen het project naar Europa over te brengen, dus we zijn momenteel op de internationale toer... :-)

Naast een introductie van ons werk hier hebben we hem ook al wat leuke plekken in Hong Kong laten zien. Zo zijn we gisteren met onze ander ICT-collega Roman naar een dim-sum restaurant geweest. Uiteraard kon het kokosnoottoetje met kikkeringredient niet ontkomen worden en Peter moest toegeven dat het prima smaakte. :-) Na het werk was het tijd om een biertje te pakken. Zeker voor mijzelf omdat ik min of meer mijn weekend heb overgeslagen. Patrick en Peter zijn eerst naar de Aqua Spirit in de One Peking Road toren gegaan waar je een prachtig uitzicht hebt over de Hong Kong skyline. Later op de avond ben ik hun gaan versterken bij de Ned Kellies waar we eerst aan de overkant van de straat bij een typisch Chinees restaurant hebben gegeten. Die avond deed me denken aan die we ook hadden toen we hier aankwamen omdat je dit zeker niet in Nederland op een maandagavond na kunt doen. ;-)

Verder heb ik nog het goede nieuws dat ik vandaag mijn officiele extensie tot 2 augustus van het project heb ondertekend. Nu nog hopen dat er ook iets voor na het afstuderen er in zit...

Monday, June 11

Mmm, Calvé pindakaas

Calvé pindakaasYes, I really thanked my colleage Roman for this, because he brought me some peanut butter from The Netherlands! He had to go to Assembléon in Veldhoven and therefore had the chance to visit a duch supermarket. The peanut butter in Hong Kong tastes like shit, so I'm really glad he could bring me some real peanut butter. I need this, because I want to grow big and strong... ;-)

Dutch:

Ik heb mijn collega Roman heel erg bedankt voor dit, want hij heeft voor mij uit Nederland pindakaas meegenomen! Aangezien hij naar Assembléon in Veldhoven moest, had hij de kans om een supermarkt binnen te stappen. De pindakaas hier in Hong Kong smaakt als troep, en ik ben echt blij dat hij tenminste échte pindakaas kon meebrengen. Natuurlijk heb ik dit nodig, want ik wil later groot en sterk worden. ;-)

Sunday, June 10

Alien attack!

Last night I woke up because of a strange noise. Grumming, booming and bursting all around me. I couldn't place it right ahead. When I looked around, I saw flashes coming from behind the curtains of my window. They kept on repeating. Then that amazing struck. I could hear the glass vibrating. Besides that sound there also apeared another sound. Slight tipping on my window. Then I realized there was a thunderstorm going on and it was raining cats and dogs.

I got out of my bed and had a look at it from the bigger window in the apartment. I've never seen a thunderstorm like this. The lightning kept on going. It was almost like that scene from War Of The Worlds where the alien tripods started to attack the people. I shot a video of it, and will try to get it online tonight.

Luckily when I got up this morning, everything was still there on my body, so it seems the aliens spared me in their attack. ;-) That's good, because I still have a lot of things to do, and that's why I'm typing this now at my company office.

Dutch:

Vannacht werd ik wakker van een vreemd geluid. Grommend, knallend en knarsend om me heen. Ik kon niet gelijk plaatsen wat het precies was. Toen ik om me heen keek zag ik flitsen komen van achter mijn gordijnen. Ze bleven maar herhalen. Toen die oorverdovende klap. Ik kon het glas horen resoneren. Naast dat zware geknal begon ik ook een ander geluid te horen. Zacht getik tegen het glas van het raam. Toen besefte ik me dat er een flink onweer boven mijn hoofd hing en dat het nu met bakken uit de lucht viel.

Ik ben toen uit mijn bed geklommen om het toch maar eens van dichtbij te gaan bekijken bij het grote raam van ons appartement. Ik heb nog nooit onweer zoals dit gezien. De bliksem bleef maar continu inslaan. Bijna net zoals die scene van War Of The Worlds waarbij de tripods de mensen beginnen aan te vallen. Ik heb er een kleine video van geschoten en zal proberen om deze online te krijgen.

Toen ik vanmorgen op stond, was gelukkig nog alles van mijn lichaam daar, dus het lijkt er op dat de marsmannetjes mij hebben gespaard in hun aanval. ;-) Dat is mooi, want ik moet nog een boel doen en dat is waarom ik dit berichtje nu tik op het kantoor van mijn werk.

Saturday, June 9

Scheißen!

... or not. Yesterday we woke up with the unplesant surprise that our toilet couldn't flush anymore. Stangely enough the reservoir was not refilled with new water. However, the tap water was still working perfectly. So this finally made clear for me that our toilet uses sea water to flush. This also explained why we sometimes experience a bad sea water smell in our apartment.

The problem was caused by the HK water supply company and our front desk assured us that they were working as hard as possible on the problem. Our whole neighbourhood Hung Hom seemed to share the same problem. When we got back home from work the toilet was still not working, and it was good that we used the toilet at our office that day.

This morning the problem seems to be fixed since we finally can flush the toilet again. I've never expected to be happy to see that smelly brown sea water running down the toilet... :-)

Dutch:

... of niet. Gisteren werden we wakker met de vervelende verrassing dat ons toilet niet meer kon doorspoelen. Gek genoeg werd het waterreservoir niet meer bijgevult. Aan de andere kant bleek het gewone kraanwater nog wel gewoon te werken. Dat bacht voor mij ook eindelijk helderheid in de vraag of voor ons toilet zeewater werd gebruikt, en waarom we soms een vieze zeelucht in ons appartement ervaarden.

Het probleem werd veroorzaakt door de water nutsvoorziening en onze balie beneden verzekerde ons dat ze er zo hard als mogelijk aan werkten om het op te lossen. Onze hele buurt Hung Hom bleek het zelfde probleem te hebben. Toen we terug kwamen van het werk was het probeem nog steeds niet opgelost en was het maar goed dat we die dag op het werk van het toilet gebruik konden maken.

Vanmoren leek het probleem opgelost te zijn en konden we eindelijk weer doorspoelen. Ik had nooit gedacht blij te zijn om het stinkende bruine zeewater weer in ons toilet te zien. :-)

Friday, June 8

Sad news...

Today I have some sad news to report. Our dear friend Adam is going to leave us since he has found a job in Bangkok, Thailand. Although I'm very happy for him, I already know I'm going to miss the great evenings here in HK. However, since I've still have some plans to do a trip before I go back to The Netherlands, we probably going to visit him in Bangkok, and I'm already sure that it will become a great weekend. It was a great time with him here in HK, as this movie of last weekend proves...

This week has been incredible stressful for me. Our project at work is nearing a major deadline, and I still have a lot of stuff to do. Therefore I'm even planning to work this weekend. Yep, it's that bad, but it will be worthwhile... However, I hope to report a small success booked during our presentation next Tuesday. :-)

Now I've been here for 5 months, I've experienced a few changes in the weather. The last weeks are zo amazingly hot. Just walking for a few minutes outside gives you the impression you're taking a shower, because you bathing in your own sweat! The last few days I also experienced some havy thunderstorms with lots of rain. Damn, yesterday morning I almost thought there was some kind of terrorist attack since the buldering sound of the thunder was so loud!

For the people at home, wondering when I finally get back, I can confirm the return date. I'm going to catch the plane at midnight of 2-3 August. So I'll arrive on 3rd of August in The Netherlands. Just in time to catch up with good old friends at the Zomerparkfeest festival in my hometown. :-)

Dutch:

Vandaag heb ik slecht nieuws te rapporteren... Onze goede vriend Adam moet ons helaas verlaten omdat hij een baan heeft gevonden in Bangkok, Thailand. Ondanks dat ik erg blij voor hem ben, weet ik nu al dat ik de gezellige avonden hier in Hong Kong ga missen. Maar omdat ik nog steeds van plan ben om wat te reizen voordat ik terug kom naar Nederland, vermoed ik dat ik nog wel een bezoekje ga brengen aan Bangkok. Ik weet nu al dat dat een geweldig weekend wordt. Net zoals het hier ook een geweldige tijd was met Adam, zoals dit filmpje van afgelopen weekend wel kan bevestigen...

Deze week was ongelooflijk stessvol voor mij. We naderen een belangrijke deadline met ons project op het werk, en ik moet nog steeds een boel doen. Daarom ben ik zelfs van plan om dit weekend te gaan werken. Ja, het is zelfs zo erg, maar het is wel de moeite waard... Tenminste, ik hoop jullie a.s. dinsdag te kunnen rapporteren dat we een klein succes hebben geboekt. :-)

Nu ik hier voor 5 maanden ben geweest heb ik een boel veranderingen in het weer meegemaakt. De laatste weken zijn bijzonder heet geweest. Gewoon even wat wandelen voelt aan alsof je aan het douchen bent, want je baddert in het zweet! De laatste dagen heb ik ook wat zware onweersstormen meegemaakt. Sjonge, gisterochtend dacht ik zelfs dat er haast een terroristenaanval gaande was gezien het gebulder van de donder loeihard was!

Voor de mensen thuis, zich afvragend wanneer ik nu eindelijk terug kom, kan ik de terugkomstdag bevestigen. Ik ga om middernacht tussen 2-3 augustus het vliegtuig pakken. Dus, ik kom op 3 augustus in Nederland aan. Precies op tijd om alle oude vrienden te zien op het Zomerparkfeest in Venlo. :-)