Thursday, June 26

Severe Tropical Storm FENGSHEN

Yesterday morning I noticed the small warning sign 'Typhoon Signal 1" at the entrance of the Silver Court building where I usually enter the shopping mall connected to my office. At that time, I had no clue about what was going to happen that night...

When I came back home after a regular day at work, I found out that the Signal 3 warning was issued. This means a serious threat of a Typhoon in the area of Hong Kong. Although some precautions, I didn't suspect that much, so I went on with my plan for the night, to visit the barber.

However, when I went on the street, I noticed it was quiet on the street. Normally it would be a lot more busier. When I came at the start of Shau Kei Wan Main Street, where it's usually busy with people, I saw that almost all shops were closed. Except for the essential businesses as doctors and supermarkets, the rest had all the gates locked.

No other choice to get some food and get back home. Then I checked out the online weather forecast. To my big surprise I saw the Typhoon that I saw a few days earlier in the forecast awkwardly close to HK. The prognosis was clear, it was about to hit HK in a few hours!

I warned Eva who was on an evening class about the pre-Signal 8 warning. With an signal 8 warning, everyone is advised to stay at home and public services like transportation would shut down after a couple of hours.

The strange thing was - also the cause of my disbelief - that the weather was perfectly fine. The days before were sunny and hot, with almost no clouds in the sky. Even when Eva got back home, there was nothing wrong. Before bedtime it started to rain, and the Hong Kong Observatory had already issued the Typhoon Signal 8 warning.

I woke up in the early morning. Heavy rain hitting the bedroom window was the cause. I went out of bed to check out the view. I couldn't look more than a few hundred meters out of the window, because of the heavy rain. On the TV screen was a clear icon in the left side upper corner indicating T8, with SW. The red raincloud with RED underneath indicated heavy rain.

When I checked the internet page of the HK Observatory I understood what was wrong. Typhoon Fengshen was just a mere 40KM away from HK. Because it was about to pass HK, the winds had turned, and the rain that was previously blown to our south-side windows, was now blown to our north-side windows, including our bedroom window.

I found myself some earplugs, and already put the alarm an hour later. We could stay longer in bed this morning, T8 would be on screen for some while... Eventually by 11:15am the Observatory eased their warning signal from T8 to T3, what meant that we no longer were strongly advised to stay indoors, and could go to to work.

When reviewed, a Typhoon like this comes without a real warning. Luckily the Observatory clearly indicates the public about the weather conditions and usually everybody stays safely at home when advised. Apart from the strong winds and heavy rain, I found this event less impressive than the black rain storm one week ago. But this story is for next time...

Still, here a few pictures from the Observatory, that clearly indicates that Fengshen was on a collision course with HK!Dutch: Gistermorgen merkte ik nog een klein waarschuwingsbordje op voor het binnengaan van het Silver Court gebouw dat verbonden is met het kantoor waar ik werk. De melding was "Typhoon Signal 1". Op dat moment wist ik nog niets van wat die avond zou gaan gebeuren...

Toen ik thuis kwam na een normale dag op het werk, merkte ik op dat het waarschuwingssignaal 3 was uitgegeven. Dit betekent dat er een serieuze bedreiging is door een Typhoon in de buurt van Hong Kong. Naast een aantal aanbevolen voorbereidingen verwachte ik er eigenlijk niet zoveel van en ging ik dus gewoon verder met het plan voor de avond, de kapper een bezoekje brengen.

Maar toch toen ik de straat op liep, merkte ik dat het wat rustiger was. Normaal gesproken zou het wat drukker zijn, vooral toen ik bij Shau Kei Wan Main Street aan kwam, waar het normaal vrij druk is. Nu waren echter de meeste winkels en zaken gesloten op een paar essentiele na zoals dokterspraktijken en de supermarkt. De rest had allemaal de hekken gesloten.

Ik had dus geen andere keuze dan maar naar huis te gaan. Eenmaal thuis controleerde ik online de weersverwachtingen. Tot mijn grote verbazing zag ik dat de Typhoon die ik al een paar dagen eerder bemerkt had, nu wel akelig dichtbij HK was! De vooruitzichten waren klaarhelder, hij kwam recht op Hong Kong af, en zo binnen een paar uur voor op de stoep staan!

Ik waarschuwde Eva die op avondschool was van de pre-Signal 8 waarschuwing. Met een Signal 8 waarschuwing wordt iedereen aanbevolen om thuis te blijven en openbare diensten zoals het vervoer zouden na een paar uur worden platgelegd.

Het rare was - wat ook mijn ongeloof veroorzaakte - dat het weer helemaal niet zo slecht er aan toe was. De dagen ervoor waren zonnig en warm, zonder noemenswaardige wolken aan de hemel. Zelfs toen Eva thuis kwam was er letterlijk nog geen wolkje aan de lucht. Maar voor bedtijd begon het te regenen en het Hong Kong Observatory had al Typhoon Signal 8 uitgebracht.

Ik werd wakker in de vroege ochtend. Zware regen tegen het raam was de oorzaak. Ik stond op om de situatie buiten te bekijken. Ik kon niet verder dan een paar honderd meter kijken vanwege de zware regen. Op het tv-scherm was duidelijk een icoon in de linkerbovenhoek te zien: T8 met SW. De rode regenwolk met daaronder RED gaf aan dat er zwaar weer in de lucht zat.

Toen ik op het internet de website van het Observatory bezocht wist ik wat er aan de hand was. Typhoon Fengshen was slechts 40KM van HK vandaan. Omdat het op het punt stond HK te passeren, was de wind gedraaid. Daardoor werd de regen die eerst tegen de zuidkant van ons huis werd geblazen nu van de noordkant geblazen. Waaronder ook ons slaapkamerraampje.

Ik zocht mezelf wat oordoppen en zette de wekker maar een uur later. We konden deze ochtend wel wat langer blijven slapen, T8 zou nog wel een tijdje op het tv-scherm te zien zijn... Uiteindelijk werd tegen 11:15 het waarschuwingsignaal verlaagd van T8 naar T3, wat inhield dat we niet langer streng aanbevolen waren om binnen te blijven, en we zo naar het werk konden gaan.

Achteraf gezien komt een Tyfoon zoals deze zonder enige waarschuwing. Gelukkig helpt het Observatory om het weer goed te voorspellen, en blijft iedereen ook meestal thuis op hun advies. Op de zware windstoten en regen na was deze Typhoon eigenlijk minder indrukwekkend dan de zwarte regenstorm van een week geleden. Maar dat verhaal is voor de volgende keer...

Toch kunnen jullie nog kijken naar een paar afbeeldingen van het Observatory, die duidelijk aangeven dat Fengshen op een ramkoers met HK was!

Thursday, June 5

Happy Birthday to... Eva!

Yesterday was a very special day, as it was Eva's birthday. To celebrate this special event we went to The Peak (viewpoint on the mountains behind the HK skyline). We went in style using the (cramped with tourists) Peak Tram. I almost forgot how steep it can go uphill. Almost 45 degrees, if you would ask me! But we got there in no-time.

I booked a table at Café Deco, although I told Eva it was at another restaurant. Café Deco has a very nice view over Hong Kong Island, Victoria Harbour and Kowloon, so she was quite amused to get a table there.

We had a very nice set dinner, with exactly everything included what you would need for a good celebration. We started off with some martini's to boost up the spirits, then we had some spicy salmon sushi which exploding flavors spiced everything up. The soup was a little bit weird, spinach with a cappuccino flavor, but tasted like heaven. Then the main course, Australian beef. Nicely prepared with little sweet mushrooms and mashed potatoes with some magic inside. Talking about magic, the sky became brighter (even at night!) when we had our chocolate mouse with coconut ice cream as desert.

Too bad we couldn't finish it completely as we were already filled to the maximum. Luckily we could take the bottle of whine back home, as there was enough remaining inside for two more glasses at home. That trip back home was a little bit uncomfortable compared to the smooth peak tram uphill. Downhill was shaky and bumpy with the hairpin bends and the HK taxi drivers with speed, but we made it home safely.

Dutch: Gisteren was een hele speciale dag, want het was Eva's verjaardag. Om dit te vieren zijn we naar The Peak (uitkijk vanaf the bergen achter de skyline van HK) gegaan. We gingen in stijl met de (volgepropt met toeristen) Peak Tram. Ik was bijna vergeten hoe steil deze de berg op gaat, misschien wel bijna 45 graden! We waren er dus binnen een mum van tijd.

Ik had een tafeltje geboekt bij Café Deco, hoewel ik Eva anders had verteld. Café Deco heeft een erg mooi uitzicht over Hong Kong Island, Victoria Harbour en Kowloon, dus ze was behoorlijk tevreden om uiteindelijk daar een tafeltje te hebben.

We hadden een prima set-dinner, met precies alles inbegrepen wat je nodig hebt om iets te vieren. We begonnen met een martini, om de sfeer wat op te laten bloeien. Daarna spicy zalm sushi waarvan de exploderende smaken de boel flink opwarmden. De soep was een tikkie raar, maar de spinaziesoep met cappuccino smaakte heerlijk. Toen het hoofdgerecht, Australische bief. Perfect gebakken, met kleinne zoete paddestoellen en puree met wat magie er in. Over magie gesproken, het werd wat lichter (zelfs op de avond!) toen we van ons toetje met chocolademouse met kokosnootijs genoten.

Jammergenoeg konden we het niet helemaal op krijgen daar we onze maag al vol hadden. Gelukkig konden we de wijnfles mee naar huis nemen, gezien er thuis nog wel twee glazen meer uit konden. Die terugweg naar huis was overigens wat minder comfortabel dan de rit met de tram omhoog, want het was schudden en hobbelen met de haarpinbochten en de vaart die de taxi bestuurders in HK er op na houden. Desondanks zijn we veilig thuis gekomen.